2 de nov. 2018

MENU DES DE 17 euros DE DILLUNS A DIUMENGEMENU

AMANIDA DE TARDOR AMB POMA I XIPS DE MONIATO
ENSALADA DE OTOÑO CON MANZANA Y CHIPS DE BONIATO/SALADE D’ AUTOMNE AVEC POMME ET XIPS DE PATATE DOUCE

FESOLETS SALTATS AMB BUTIFARRA NEGR/
”FESOLETS”(Alubia de ojo negro) SALTEADOS CON BUTIFARRA NEGRA /HARRICOTS CATALANE SAUTÉES AVEC BOUDIN NOIR

CANELONS DE BACALLÀ AMB BEIXAMEL DE CARBASSA
CANELONES DE BACALAO CON BEICHAMEL DE CALABAZA /CANELONNI DE MORUE AVEC BEICHAMEL AUX  CITROUILLE

TALLARINES AMB SALSA CARBONARA( FETA AMB OU)
TALLARINES CON SALSA CLLEARBONARA(HECHA CON HUEVO)/PÂTES AVEC SAUCE CARBONANARA(AVEC OEUF)

ANXOVES ARREBOSSADES/ANCHOAS REBOZADAS /ANCHOIS PANNÉS

MUSCLOS AMB SALSA MARINERA /MEJILLONES CON SALSA MARINERA/MOULES A LA MARINÈRE

AMANIDA AMB FORMATGE DE CABRA,FRUITS SECS I VINAGRETA DE MOSTASSA
ENSALADA CON QUESO DE CABRA,FRUTOS SECOS Y VINAGRETA DE MOSTAZA 
SALADE AVEC FROMAGE DE CHÊVRE,FRUITS SECS ET VINAGRETTE DE MOUTARD(SUPLEMENT+2€)

ANXOVES COFITADES AMB COCA DE PÀ DE VIDRE AMB TOMATA
ANCHOAS CONFIATADAS CON COCA DE PAN DE CRISTAL CON TOMATE/ANCHOIS CONFIT AVEC PAIN A LA TOMATE(SUPLEMENT+4€)

 NAVALLES A LA PLANXA/NAVAJAS A LA PLANCHA /COTEIAUX DE MER GRILÉE(SUPLEMENT+3€)

-PAELLA MIXTA/PAELLA MIXTE(MIN 2 PERS.)

-FIDEUÀ/PAELLA AU VERMICELLI (MIN 2 PERS.)

-LLUÇ AL FORN AMB PATATES/MERLUZA AL HORNO CON PATATAS/ COLIN AU FOUR AVEC POMME DE TERRE

-CUIXA DE POLLASTRE  ROSTIDA AL FORN /MUSLO DE POLLO ASADO AL HORNO/CUISSE DE PULET ROTIE AU FOUR

-BROTXETA DE VEDELLA I VERDURES A LA BRASA
BROCHETA DE TERNERA Y VERDURAS A LA BRASA /BROCHETTE DE VEAUET LEGUMES GRILLÉE

-BUTIFARRA DE SAL I PEBRE O TAMBÉ DE PEROL
BUTIFARRA DE CARNE O TAMIÉN PUEDE SER DE PEROL/SAUCISSE CATALANE GRILLÉE


PAELLA DE MARISC/PAELLA DE MARISCO/PAELLA AUX FRUIT DE MER (SUPLEMENT+3€)(MIN 2 PERS.)

SÍPIA A LA PLANXA AMB ALLI JULIVERT/SEPIA A LA PLANCHA CON AJO Y PEREJIL/SEICHE GRILLÉ AVEC L’AIL ET PERSIL
(SUPLEMENT +2€)
LLENGUADO A LA PLANXA AMB VERDURES/LENGUADO A LA PLANCHA CON VERDURASL/SOLE GRILLÉE AVEC LEGUMES (SUPLEMENT+5€)

COSTELLES DE CABRIT ARREBOSSADES/COSTILLAS DE CABRITO REBOZADAS/COTELETTE DE CHEVREAU PANNÉ (SUPLEMENT+4€)
POSTRE,AIGUA,VI I PÀ   17€  PER PERS.IVA INCLÒS/IVA INCLUIDO

VACANCES

FINS  EL 28 DE NOVEMBRE